Palivové dřevo

Dřevo se v současné době, díky rostoucím cenám energií, stává výhodnou a stále více vyhledávanou alternativou vytápění. Jedná se o obnovitelný zdroj suroviny, který poskytuje ve srovnání s elektřinou nebo plynem příjemný zdroj tepla.

Výhody dřeva

Základními výhodami spalování dřeva je nízká cena a ekologická šetrnost. Dřevo je nejlevnějším tepelným zdrojem a jeho cena není neustále navyšována jako cena plynu a elektrické energie. Další výhodou je ekologická šetrnost k přírodě, jelikož se jedná o obnovitelný zdroj. Právě v obnovitelných zdrojích je budoucnost energetiky. Při spalování dřeva také nedochází k velkému úniku škodlivých látek, jako je tomu tak u uhlí.

Štípané palivové dřevo