Bříza - palivové dřevo

Bříza

Březové dřevo neobsahuje pryskyřici, která při hoření způsobuje únik jisker a je tedy vhodné do otevřených krbů a ohnišť. Díky svým vlastnostem hoří březové dřevo i za syrova. Hoří i za syrova, naopak necháme-li ho příliš vyschnout, shoří jako papír a mnoho nezahřeje. Používá se hlavně na topení v polenech do krbu. Březové dřevo je žádané palivo, dává jasný plamen, nepraská a má výbornou výhřevnost.

¨

bříza - palivove drevo