Měření dřeva

Plnometr

Plnometr dřeva představuje krychli o rozměrech 1x1x1 m. Plnometru se využívá nepříklad při měření celých klád, kdy se měří délka klády a střední průměr.

Rovnaný metr

K měření rovnaného metru se opět využívá krychle o rozměrech 1x1x1 m.

Sypaný metr

Sypaný metr, nebo také PRMS, je krychle 1x1x1 m plně nasypaná naštípanými poleny.

Přepočtová tabulka

Pro zákazníka je nejdůležitější vztah mezi rovnaným a sypaným metrem. Pokud chce zarovnat určitý prostor dřevem, musí na 1x1x1 m prostoru koupit přibližně 1,7 sypaného dřeva.

Jednotka Plnometr Rovnaný metr Sypaný metr
Plnometr 1 1,3 - 1,4 2 - 2,2
Rovnaný metr 0,7 - 0,8 1 1,65 - 1,75
Sypaný metr 0,45 - 0,5 0,55 - 0,6 1

Hodnoty z tabulky pocházejí z vlastního měření.