Palivové dřevo - výhřevnost

Tabulka s výhřevnostmi.

Druh paliva Výhřevnost při vlhkosti 25%
kWh/prm kWh/kg
Buk 2140 4,2
Dub 2100 4,2
Bříza 1900 4,3
Borovice 1700 4,4
Smrk 1600 4,4
Olše 1500 4,1
Topol 1400 4,2

Z uvedené tabulky vyplývá největší výhřevnost listnatých dřevin při prostorovém měření. Na váhové jednotky je výhřevnost dřeva podobná, ale pro zákazníka není důležitá, jelikož prodávané dřevo se měří na prostrové jednotky. Nejlepší variantou je tedy dřevina s vysokou výhřevností na prostorovou jednotku (ze stejného množství více tepla).

Každá dřevina je však specifická svými vlastnostmi a především tyto vlastnosti určují, jak nejlépe danou dřevinu využít. Na vlastnosti dřevin se můžete podívat na stránky o bříze, tvrdém a měkkém dřevu.