Měkké palivové dřevo

Měkké dřeviny mohou být jehličnaté nebo listnaté. Jehličnaté obsahují pryskyřice, která zvyšuje jejich výhřevnost, ale způsobuje únik jisker při hoření. Listnaté dřeviny pryskyřice neobsahují a jejich výhřevnost je nižší.

Měkké dřevo jehličnaté

Mezi jehličnaté dřeviny patří borovice, smrk a modřín. Jejich hlavní výhodou je vysoký obsaj pryskyřice, díky které mají jehličnaté dřeviny vysokou výhřevnost. Nevýhodou pryskyřice je zanášení komína a únik jisker při hoření. Tento typ dřevin je vhodný pro podpal. Naopak není vhodný do otevřených ohnišť a krbů.

Palivové dřevo měkké

Měkké dřevo listnaté

Mezi listnaté patří olše, osika, topol