Tvrdé palivové dřevo

Tvrdé dřevo

Tyto dřeviny nemají pryskyřici a při spalování nedochází k úniku jisker, jsou tedy vhodné do otevřených ohnišť. Tvrdé dřevo hoří pomalu.

Dub

Dub má velice dobrou výhřevnost a dlouhou dobu hoření. K dosažení 20% vlhkosti jsou však třeba více než dva roky. Ovšem po skácení má dub nízkou vlhkost oproti ostatním dřevinám.

Buk

Bukové dřevo má nejvyšší výhřevnost, což se projevuje na jeho vyšší ceně. K dosažení 20% vlhkosti postačí dva roky vysychání.